UKFranceSpainItaly

Vi är en konsultfirma i Beteendeförändring. Vi använder oss av beteendevetenskap för att minska luckan mellan effektiv medicinsk behandling och optimala hälsoresultat.

Fallstudie 1: Autoimmuna sjukdomar

Behavioural Insights Research™ and print content development

Identifiera och undanröja hinder för påbörjandet och följsamhet av behandling samt optimera stödet till sjukvårdpersonal

Fallstudie 2: Typ 2 Diabetes

Smartphone app och internet-baserad portal

Uppmuntra patienter med diabetes typ 2 till självhantering av vård och positiva, hållbara livsstilsförändringar hand i hand med behandlingsföljsamheten

Fallstudie 3: Multipel skleros

Innehållsöversikt, Behavioural Insights Research™, Online tidningar och riktade kommunikationssystem

Öka det nuvarande stödet för följsamhet av behandling genom att uppmuntra patienterna och sjukvårdsanställda att optimera kommunikationen och diskutera befintliga behov av stöd

Fallstudie 4: Sällsynta sjukdomar

Behavioural Insights Research™,, litteraturöversikt, hjälpmedel för stöd till följsamhet av behandling samt en guidebok för sjukvårdspersonal

Vi vill underlätta för en ärlig och öppen kommunikation mellan patienten och läkaren, för att främja själv-hantering av sällsynta sjukdomar