Verktyg för att uppmuntra följsamhet av utskriven behandling och läkemedel

Följsamhet av utskrivna läkemedel är ett ihållande problem. För många olika sjukdomstillstånd ligger den i genomsnitt runt 50 procent. Icke-följsamhet leder till dåliga hälsoutfall och ökade kostnader för hälso- och sjukvård.

Icke-följsamhet har multifaktoriella skäl. Dessa skäl måste identifieras och förstås för att förbättra följsamheten av behandling och läkemedel. Vi har ett långvarigt intresse av att förstå dessa skäl och utforska varför människor inte tar läkemedel och/eller följer sin behandling enligt föreskrift. Detta gör det möjligt för oss att hitta sätt att hjälpa människor att få ut det mesta av deras behandlingar.

Vi använder två typer av verktyg för att förstå patienters beteenden och vid behov stödja en förändring av dessa. Den första är Konceptuella Ramverk och den andra är Frågeformulär och mätskalor.

Konceptuella Ramverk:
Konceptualisering av anledningar till icke-följsamhet av behandling bidrar till att alla viktiga aspekter av en fråga undersöks. Det bidrar till att strukturera insatser så att de ger bästa möjliga framgång. De konceptuella ramverken vi brukar använda är:

  • 3 Komponenter för beteendeförändring (3CBC)™
  • Uppfattningar och praktiska detaljer (PAPA)™
  • Behov och Bekymmer ramverket (NCF)™
  • 3 Dimensioner av biverkningar (3D-SE)™

Frågeformulär och mätskalor
Våra frågeformulär och mätskalor är utformade för att urskilja viktiga anledningar för icke-följsamhet av behandling hos individer och kan bidra till att förutsäga människors beteende när det kommer till deras behandling och läkemedel.

Dessa frågeformulär och mätskalor bygger på förståelse av de psykologiska orsakerna till patientens icke-följsamhet av behandling. De är vetenskapligt testade samt har använts i flera olika sammanhang.

Alla våra frågeformulär och mätskalor har validerats för olika hälsoförhållanden bland olika populationer och används på många olika språk. De vanligaste är:

  • Frågeformulär för övertygelser om läkemedel (Beliefs about Medicines Questionnaire, BMQ)™
  • Mätskala för tillfredsställelse av information om läkemedel och behandling (Satisfaction with Information about Medicines Scale, (SIMS)™
  • Mätskala för Behandlingsrelaterat bemyndigande (Treatment-related Empowerment Scale TES)™
  • Mätskala för följsamhet av behandling och läkemedel (Medication Adherence Report Scale MARS)™
  • Frågeformulär för uppfattningen av sjukdom (Illness Perception Questionnaire IPQ)™

UKFranceSpainItaly