Tap MS Research

Forskningssyfte
Det finns bevis som tyder på att användandet av läkemedel för Multipel Skleros (MS) skjuts upp eller uteblir på grund av rädslor för sidoeffekter och/eller brist på tilltro i den nytta medicinen kan medföra. Samtidigt finns det inte mycket publicerat angående hur dessa problem kan bemötas eller om de prioriteringar och behov som MS patienter har för framtida behandlingar.


Vår forskning vid Bournemouth University i Storbritannien är unik i att vi försöker att förstå vad patienter värderar som mest i deras behandling och vad de förväntar sig av den. Våra undersökningar erbjuder insikt i beteende kring beslutsfattandeprocessen som hindrar patienterna från att ta de föreskrivna läkemedlen eller fullfölja sin behandling. F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche) finansierar vår forskning men de har ingen inblandning i design, genomförandeanalys eller tolkning av studierna.

Undersökningen är nu avslutad och resultaten analyseras. Resultaten av studien kommer att publiceras på denna sida inom kort. Spoonful of Sugar vill tacka alla som deltog i undersökningen; Det höga deltagandet kommer att möjliggöra skapandet av förståelse för samt djup insikt i prioriteringar hos människor med MS nu och i framtiden.

UKFranceSpainItaly